ร่วมงานกับเราMarketing Officer 06/09/2016 - 2 Positions

Qualifications:
 • Bachelor in Marketing or related field
 • Obtain Derivatives License (DL)
 • Motivate and enthusiastic
 • Fixed salary and commission scheme
 • Experience in gold is a plus
Apply Now

Business Development Officer (Business Development Dept.)11/01/2017 - 1 Positions

Qualifications:
 • Bachelor in Marketing, Computer science or related field
 • 1  year experience working in securities field
 • Background in gold is a preferred
Apply Now

Analyst / Strategy (Research Dept.) 23/12/59 - 1 Positions

Qualifications:
 • Bachelor or Master degree in Economics or related filed
 • 1-2 year experience working as an analyst
 • Knowledge in Technical Analysis and Fundamental Analysis
 • Background in gold or futures analysis is a plus
Apply Now

เจ้าหน้าที่การเงิน(06/08/2557) - 1 Positions

Qualifications:
 • Bachelor in Accounting, Economic or related field
 • 0-3 year experience as a treasurer is preferred field
 • Background in securities industry is a preferred
 • Self- motivate and high responsible
Responsibilities:

 - งานประจำ

- รับวางบิลเจ้าหนี้,จัดเตรียมเช็คจ่าย, จ่ายเช็ค

- ทำรายงานสถานะการเคลื่อนไหว Statement แต่ละบัญชีของบริษัท

- ติดต่อธุรกรรมกับธนาคาร

- จ่ายเงินสดย่อยและจัดทำสรุป

Apply Now

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ 06/06/2559 - 1 Positions

Qualifications:
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics or related field
 • 2-5 year experience in field is a plus
 • Background in futures market is a plus
 • Quick learner and responsible
Responsibilities:

- งานประจำ

- ดูแลระบบการซื้อขาย

- ประสานงานภายบริษัท-ลูกค้า

- ประจำบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

Apply Now

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Gold Online) - 2 ตำแหน่ง

Qualifications:
1. จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านขายทองคำ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/รักงานด้านการบริการ/ทำงานเป็นทีม
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
Responsibilities:

1. ให้ข้อมูลการลงทุนทองคำแก่ลูกค้า
2. ทำรายการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ตามคำสั่งของลูกค้า
3. ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
4. ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพื่อพบปะลูกค้ารายใหม่ๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now
Interested candidates are invited to send detailed Resume with photo and qualification to

CLASSIC GOLD GROUP
319 Chamchuri Square, Unit 16, 12th Floor, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-618-0808 Fax: 02-618-0800 or email your resume to : recruit@classicgoldfutures.co.th